hỗn hợp cho nàng ngực lép

Nàng nào 2 lưng, chỉ cần dùng cách này là được lên size ầm ầm

Uống hỗn hợp ngay sau khi làm xong để tránh làm mất dưỡng chất của đu đủ. Tốt hơn hết nên làm hỗn hợp vào